Menüü

KURU lugu

Neli arhitekti, neli endist kursavenda alustasid oma arhitekti teekonda iseseisvalt, kuid erinevad projektid tõid ikka ja jälle meid kokku. Nõnda sündis idee ühendada jõud ja tegutseda edasi ühise eesmärgi nimel. Idee realiseerus kiiresti, sest igaühel oli pakkuda midagi mõnest arhitektuuri aspektist - loovusest tehnilisuseni, eramajadest avalike hooneteni.

KURU missioon

Meie missioon on pakkuda kõrgetasemelist arhitektuuri ja viia hoonete projekteerimine järgmisele tasandile. Seda teeme läbi tehnilise kompetentsi - BIM projekteerimine võimaldab tagada erinevate projekteerijate vahelise koostöö, vältida vigu ja muudab projekteerimise kiiremaks. Sama ajaga on võimalik läbi töötada rohkem ettepanekuid ja leida neist parim lahendus.

Tristen Vardja

Arhitekt " Hea arhitektuur sünnib tugevast meeskonnast, keskkonnast ja ülesande püstitusest. Suurepärane arhitektuur sünnib pärast teist tassi kohvi "

Karl-Johan Jakobson

Arhitekt " Parimad ideed sünnivad siis, kui nendele ei mõtle "

Rahi Herm Lokotar

Arhitekt / BIM spetsialist " Tulemuseni jõuab alati, küsimus on kuidas "

Mihkel Ross

Arhitekt